Kevätkokous 2017

Tervetuloa Ynnä ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 26.4. klo 17.30 alkaen Kauppalaisseuran saunalle osoitteeseen Väinönkatu 30 (5. kerros, sisäänkäynti ravintola Pasargadin vieressä). Paikalle voi saapua jo klo 17 alkaen. Liitteenä on kokouksessa esiteltävät kauden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä perinneohjesäännön luonnos.

Kokouksessa on tarjolla mielin määrin pizzaa ja virvokkeita. Virallisen osuuden jälkeen ilta jatkuu saunomalla (OPPM) ja ProWappu-bileiden merkeissä Escissä. Kevätkokous on mainio tilaisuus tulla nauttimaan kivasta pienestä byrokratiasta ilman pelkoa nakitetuksi joutumisesta, joten tulkaahan kaikki syömään, juomaan ja saunomaan!

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
 5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  1. Perinneohjesääntö
 8. Kokouksen päättäminen

19§ Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista liitteineen on toimitettava vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalle sekä yhdistyksen www-sivuille.

20§ Äänivaltaisuus ja puheoikeus kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Kokous voi myöntää puheoikeuden myös muille henkilöille.

Liitteet

 1. 2016 toimintakertomus
 2. Tilinpäätös 2016
 3. Perinneohjesaanto